ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
388 อาคาร เอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล (ส่วนสรรหา)
โทรศัพท์ : 0-2689-7158, 0-2689-7154
อีเมล : hr@aeon.co.th

ศูนย์กรุงเทพฯ
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล (ส่วนสรรหา)
โทรศัพท์ : 0-2697-7762, 0-2697-7510
อีเมล : hr1@aeon.co.th

ศูนย์เชียงใหม่
90 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนสพาร์ค ห้อง 306 ชั้น  3
ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล (ส่วนสรรหา)
โทรศัพท์ : 0-5311-3508, 0-5311-3508
อีเมล : rapeepornr@aeon.co.th  sawitreei@aeon.co.th

ศูนย์ขอนแก่น
356/1 หมู่ 12 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ถนนมิตรภาพ
ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น 40000
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล (ส่วนสรรหา)
โทรศัพท์ : 0-4369-9026, 0-4369-9026
อีเมล : karnpitchap@aeon.co.th, hrkk1@aeon.co.th

ศูนย์หาดใหญ่
599 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล (ส่วนสรรหา)
โทรศัพท์ : 0-7427-1000, 0-7427-1241
อีเมล : thasaj@aeon.co.th, hrhy@aeon.co.th

ศูนย์ศรีราชา
15/79 อาคารณัฐชยา ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล (ส่วนสรรหา)
โทรศัพท์ : 0-3841-7075, 0-3841-7073
อีเมล : suthisac@aeon.co.th, suparadaw@aeon.co.th