"เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯ อิออน ได้จัดสวัสดิการต่างๆ
ตลอดจนเงินช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เข้ากับพนักงานทุกคน
เพราะพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา ครอบครัวอิออน”

 • Bonus 2 times/year
 • Provident Fund
 • Medical Treatment Allowance + Annual Medical Checkup
 • Personal Accident Insurance
 • Loan for Employee
 • Commendation Long Year Service    10 years / 20years
 • Annual Leave
 • Business Leave
 • Birthday Leave
 • Marriage Leave
 • Maternity Leave
 • Military Leave
 • Religious Leave or Attend to The Haji
 • Sterilization Leave
 • Funeral Leave
 • Perfect Attendance  (Diligent Allowance)
 • Gas Allowance
 • Business Trip Allowance (Transportation Allowance)
 • Hotel Allowance
 • Housing Allowance
 • Wedding Allowance
 • Newborn Baby Allowance
 • Funeral Expense Allowance
 • Shuttle Bus
 • Mom and Baby Gift
 • Gift for Hospital Visiting​

 

* All Benefits depend on company regulation