Share this Job

Motor Telesales Staff

Date: 08-Aug-2019

Location: Bangkok, Thailand

Company: aeonthanas

รายละเอียดงาน

1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านโทรศัพท์ (กรณีลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน)
2.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 3 เดือน สำหรับลูกค้าต่ออายุ (Renewal)
3.บริการตรวจวงเงินสินเชื่อผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ฯ
4.แนะนำวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับผ่านช่องทางการชำระเงินต่างๆ 
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรและภายในองค์กร

 

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20-37 ปี
  2. ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  3. มีความสนใจเรื่องของการให้บริการ และงานขาย
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
  5. มีทักษะในสนทนาผ่านโทรศัพท์ และการเจรจาต่อรอง
  6. พูดจาไพเราะ อ่อนนอบน้อมถ่อมตน
  7. มีการวางแผนการทำงาน และเป้าหมายในการทำงาน
  8. หากมีประสบการณ์ด้าน Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  9. หากมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ